Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Wij zien je graag als bezoeker op: https://www.theonlinecasino.nl. Voor het gebruik hebben wij enkele algemene voorwaarden opgesteld. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden kun je op deze pagina terug vinden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is geldig. De vorige versies komen te vervallen met het publiceren van nieuwe, gewijzigde algemene voorwaarden. Hierna worden deze genoemd als: AV.

 • Deze versie van de algemene voorwaarden is geldig vanaf 16 juli 2020.

Welkom bij The Online Casino. Wanneer je doorgaat met bladeren en het gebruiken van deze website, stem je ermee toe je te houden aan en gebonden te zijn aan deze AV. Deze AV bepalen samen met onze Privacyverklaring onze relatie met jou. Dat wil zeggen jij de gebruiker van de website en Sesh Media Ltd. Lees de algemene voorwaarden alsjeblieft aandachtig door. Deze hebben namelijk invloed op je wettelijke rechten. Je overeenkomst om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze AV wordt geacht te zijn ontstaan bij je eerste gebruik van deze website. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, stop dan alsjeblieft onmiddellijk met het gebruik van deze website.

De gebruiker van de website:

In deze AV betekent gebruiker of gebruikers elke derde partij die toegang heeft tot de website. Deze gebruiker is niet (I) in dienst is van Sesh Media Ltd. De gebruiker handelt niet in de uitoefening van zijn/haar dienstbetrekking. Of (ii) in dienst als consultant of anderszins diensten verleent aan Sesh Media Ltd. en toegang tot de website heeft in verband met het dergelijke diensten. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken en akkoord te gaan met deze AV, verklaar en garandeer je dat je ten minste 18 jaar oud bent. De term ‘The Online Casino’, ‘ons of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website, waarvan de maatschappelijke zetel Sesh Media Ltd. 

Het gebruik van de website valt onder de volgende algemene voorwaarden:

Onze algemene voorwaarden en de inhoud van de pagina’s

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld voor je algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
 • Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is eigendom van Sesh Media Ltd. onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. In deze algemene voorwaarden betekent inhoud, alle tekst, afbeeldingen, grafische vormgeving, audio, video, software, gegevensverzameling, pagina lay-out, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van van deze website, inclusief dergelijke inhoud die door gebruikers is geüpload. 

Het gebruik van de website en eigendomsrechten

 • Door de website te blijven gebruiken, erken je dat dergelijke inhoud wordt beschermd door copyright, handelsmerk database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliceren, stopzetten of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, logo’s of servicemerken te gebruiken die op de site worden weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren.

Aansprakelijkheid

 • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.
 • Gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico. Gebruik waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website, aan je specifieke eisen voldoen.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Links naar andere websites

 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor je gemak, om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Het indienen van een klacht

 • Als je een klacht wilt indienen met betrekking tot de werking of het gebruik van deze website dan kan dat natuurlijk. Wij vragen je om je klacht per Email aan ons toe te zenden. We reageren op klachten volgens de wettelijke voorwaarden.
 • The Online Casino houdt rekening met je privacy en de privacy van andere bezoekers. Daarom vragen we je om een verzoek te voorzien van:
 • Een kopie van een geldig ID, zoals een paspoort of een legitimatiebewijs. Je BSN (burgerservicenummer) en foto kun je hierbij onherkenbaar maken.
 • Een getekend schriftelijk verzoek met de vermelding van welke gegevens je exact in wenst te zien, laten wijzigen en of laten verwijderen.
 • De documenten dienen duidelijk leesbaar te zijn. Zonder deze documenten kan The Online Casino je verzoek niet in behandeling nemen.

Geschillen

 • Gebruik van de website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn onderworpen aan de wetten van Malta. Je gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Malta uitsluitend bevoegd zijn over alle geschillen. 

 

De inhoud van www.theonlinecasino.nl copyright © van Sesh Media Ltd.